Jak posługiwać się bazą NOABL

Zapis prędkości wiatru

Ta metoda jest niezwykle szybka i tania, jednak informacje zwrotne z modelu NOABL przedstawiają średnią prędkość wiatru na kilometr kwadratowy powierzchni, bez uwzględnienia przeszkód terenowych, takich jak budynki lub rzędy drzew. – Na obszarze jednego kilometra kwadratowego występują znaczne rozbieżności w prędkości wiatru, na przykład:

 • Na obszarze znajdującym się w dolinie zanotujemy prędkość wiatru niższą niż średnia
 • Teren znajdujący się na szczycie wzgórza charakteryzuje się większą prędkością wiatru niż średnia
 • Model nie uwzględnia również oddziaływania bryzy morskiej na wybrzeżach. Zazwyczaj dodaje ok. 0.5m/s
 • A zatem jego pomiary będą bardziej precyzyjne na płaskich i otwartych obszarach wiejskich, a nie w ternie o zróżnicowanej wysokości

Ogólna Mapa Wiatrów w Wielkiej Brytanii

Jeżeli chcesz skorzystać z zasobów meteorologicznej bazy danych, prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Baza danych o prędkości wiatru wykorzystuje sześciocyfrowe odniesienie z systemu mapowania Ordnance Survey do wskazywania poszczególnych współrzędnych. Aby uzyskać wspomniany kod odniesienia możesz posłużyć się narzędziem do konwersji, dostępnym w Streetmap: Znajdź kod siatki odniesieniahere

 2. Uzyskany 8-znakowy wynik należy zmienić w następujący sposób:\n
  1. Np. Nasz kod pocztowy to"G52 4RU". Po wpisaniu cyfr w konwerter otrzymujemy:
  2. LR - "NS 523 654"

 3. Baza danych posługuje się 6-znakowym kodem, należy zatem usunąć 3 i 6 cyfrę z kodu siatki odniesienia: uzyskasz następujący wynik"NS 52 64"

 4. Kliknij w link poniżej, aby przejść do bazy danych o prędkości wiatru DTI:\n
  1. Baza danych o prędkości wiatru DTI

 5. Wybierz obszar i wpisz 6 cyfr siatki współrzędnych bez spacji, tak jak opisano powyżej, następnie kliknij przycisk Find Wind Data. Wyniki powinny przedstawiać pomiary prędkości wiatru w wybranej lokalizacji:

  1. 5.1 m/s na 10 metrów wysokości
  2. 6 m/s na 25 metrów wysokości
  3. 6.7 m/s na 45 metrów wysokości


Zostaw komentarz

Komentarze są moderowane przed publikacją.

Twój wózek jest pusty Suma częściowa Uwagi do zamówienia Punkt płatności typu Checkout Kontynuuj