• Language
  • English
  • Spanish
  • French
  • German
  • Danish
  • Italian
  • Dutch
  • Chinese
  • Japanese
  • Japanese

Polityka zwrotów i refundacji

Przedmioty uszkodzone w trakcie transportu: o zaistniałej sytuacji należy nas powiadomić w ciągu 7 dni roboczych (48 godzin w przypadku klienta biznesowego). Jeżeli zniszczenie widoczne jest w trakcie odbioru, prosimy o sporządzenie protokołu szkodowego. Przedmiot powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu z kompletem akcesoriów i dokumentacją. Po otrzymaniu uszkodzonego towaru wymieniamy go na nowy lub zwracamy pełną kwotę wpłaty.
Przedmiot wadliwy po odbiorze: klient ma 28 dni kalendarzowych na powiadomienie nas o wadzie (14 dnia kalendarzowych w przypadku klienta biznesowego). Przedmiot powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu z kompletem akcesoriów i dokumentacją. Po weryfikacji wady wymieniamy towar na nowy lub zwracamy pełną kwotę wpłaty. Jeżeli wada nie zostanie stwierdzona przez naszych specjalistów, odsyłamy produkt do klienta, który zobowiązany jest pokryć koszt powtórnej wysyłki.
Przedmiot wadliwy w trakcie gwarancji: jeżeli wada produktu ujawni się po 28 dniach kalendarzowych od odbioru, jednak nastąpi to w trakcie okresu gwarancji, klientowi przysługuje naprawa gwarancyjna.
Twój wózek jest pusty Suma częściowa Uwagi do zamówienia Punkt płatności typu Checkout Kontynuuj